Свежие Новости

19.01.2016 - Фотогалерея +++ 19.01.2016 - Вопросы-ответы +++ 19.01.2016 - Карта сайта СтраницыВопросы-ответыДля ... +++ 19.12.2015 - Послание президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана   Послание Президента Ре ... +++ 08.12.2015 - Нормативные документы Квалификационные требован ... +++ 08.12.2015 - Для слушателей Договор со слушателем 2015г. ... +++ 12.11.2015 - Устав Жалғыз қатысушының шешімім ... +++ 12.11.2015 - Контакты +++ 12.11.2015 - Тесты Онлайн конструктор тестов. ... +++ 12.11.2015 - О компании Разрешение на деятельность ... +++ webdesign

Устав

Жалғыз қатысушының

шешімімен

«БЕКІТІЛГЕН»

12.05.2015ж.

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника

12.05.2015г.

 

 

«Кәсіптік дамудың халықаралық  орталығы«

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ

Товарищества с ограниченной ответственностью

 

«Международный центр профессионального развития«

 

Алматы қаласы, 2015 ж.

 

1.Жалпы ережелер

1.      «Кәсіптік дамудың халықаралық орталығы»  (өтініште көрсетіледі)  жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi (бұдан әрi — оқу орыны) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады.

2. Оқу орыны мемлекеттiк тiркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын иеленеді, дербес балансы, банкте шоттары, өз атынан мәмiлелер жасасуға, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды иеленуге, мiндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.1.      «Кәсіптік дамудың халықаралық орталығы»  (өтініште көрсетіледі)  жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi (бұдан әрi — оқу орыны) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады.

3. Оқу орынының  өз атауы жазылған бланкiлерi және өз қызметін жүргізуге қажетті өзге де реквизиттері болады.

4. Оқу орыны өз қызметінде Қазақстан Республикасының КонституциясынАзаматтық кодексін,  «Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершілігі бар серiктестiктер туралы»  Заңы (бұдан әрi — Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады.

5. Оқу орыны  басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.

6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тәртіпте оқу орыны өзі орналасқан жерден тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын, оның атынын іс-әрекет жасайтын және серiктестiктің тапсырмасына сәйкес, олар туралы Ереженің негізінде филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы.

 

2. Серіктестіктің фирмалық атауы, тұрған жері және мекенжайы

7. Оқу орынының фирмалық атауы:

1) «Кәсіптік дамудың халықаралық орталығы»

мемлекеттiк тiлде:  (өтініште көрсетіледі)

2) «Международный центр профессионального развития»

орыс тiлiнде  (өтініште көрсетіледі)

8. Оқу орынының орналасқан жерi және мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Белбұлақ ауылы, Даулет шағынауданы,  № 1 үй   (өтініште көрсетіледі)

9. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі: шағын  кәсіпкерлік субъектісі  (өтініште көрсетіледі)

10. Негізгі қызмет түрі:  Қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру. (қайта даярлау, біліктілікті арттыру, мастер-класстар, семинарлар, тренингтер және тағы басқа түрлері).

 

Оқу орны қызметінің мақсаты және мәні

1. Оқу орнының негізгі бағыты-білім бері саласындағы оқу-өндірістік қызмет болып табылады.

2. Оқу орны қызметінің мақсаты мен мәні ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаның қалыптасуы, дамуы және қосымша білім алу үшін қажетті жағдайларды жасау болып табылады.

3. Алға қойылған мақсаттарға жету үшін Оқу орны келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- Қосымша білім беру (біліктілігін арттыру, мастер-кластардан, тренингтерден, практика арқылы оқытудан, өздігінен білім алудан тұратын үздіксіз кәсіби дамудың бір бөлігі болып табылады.)

- Мемлекеттік жалпы білім бері стандарттарына сәйкес медицина саласының білікті мамандарына қосымша білім беру жасалу.

- Қосымша білім алу жұмыстан босатылумен, жұмыстан босатылусыз және жартылай босатылумен жүргізіледі. Соңғы келтірілген мысалда жұмыскерлер жұмысын толық емес жұмыс уақытында жұмысын істеп, бір мезгілде қосымша білім алып жүру мүмкіндігі бар.

- мәдени-ағартушылық қызмет, Қазақстан халықтары мәдениеттерінің өзара байытылу процесіне қатысу, ғылыми білімдерді тарату және насихаттау;

- оқу және әдістемелук құралдарды, оның ішінде электрондық, ғылыми еңбектерді, Оқу орнының қызметі бойынша мерзімдік және сериялық басылымдарын шығару;

- орталық атқарушы органдармен келісім бойынша оқу, ғылыми және әдістемелік қызмет саласындағы өз нормативтерін әзірлеу, сынақтан өткізу және іске асыру;

- қосымша білім кадрлар даярлаудың білім беру, ғылыми және әдістемелік саласындағы негізгі тұжырымдамалық ережелерді әзірлеу және енгізу;

Оқу орнының жұмысы келесі заңнамалармен бекітілген:

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексы «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер жайлы», «Жеке кәсіпкерлік жайлы», «Білім беру жайлы» ҚР Заңдары, сәйкес типті ұйымдардың жұмысының типті ережелері және соның негізінде құрылған устав, қосымша білім берудің Мемлекеттік стандарттары және басқа да білім берудің медициналық мекемелердің жұмысын реттейтін нормативті-құқықтық актілер.

 

Оқу орнына қабылдау тәртібі:

1. Оқу орнына медициналық білімі және жоғары медициналық білімі және жоғары медициналық білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады.

2. Азаматтарды қабылдаған кезде оларды оқу орнының Жарғысымен, білім беру қызметін атқаруға берілген лицензиялар және қабылдау тәртібі мен оқу-тәрбиелік үрдісті ұйымдастыруды үйлестіретін басқа да құжаттарымен таныстыруға міндетті.

 

Білім беру үрдісін ұйымдастыру

1. Қосымша білім беру (біліктілігін арттыру, мастер-кластардан, практика арқылы оқытудан, өздігінен білім алудан тұратын үздіксіз кәсіби дамудың бір бөлігі болып табылады. мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарына сәйкес медицина саласының білікті мамандарын қосымша білім беру жасалі, іске асыруы мүмкін.

2. Оқу жылының ұзақтығы, оқыту пәндерінің түрлері, білім сапасын тексеру жүйесі сияқты оқыту үрдісін ұйымдастырудың барлық мәселелерін Қазақстан РЕспубликасының заңнамаларында, Оқу орны қызметінің тұрпатты ережесіне және осы Жарғыда белгіленген шегінде Оқу орны дербес реттейді.

3. Білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарының барлық талаптарын орындаған тыңдаушы оның нәтижесінде оған білім және біліктілігін асырған туралы құжаттар (күәлік, сертификат) беру туралы мәселесі шешіледі.

4. Оқу орны оқушылардың мерзімдік аралық емтихан мен тәртібін, нысанын таңдау бойынша дербес жүргізеді және қосымша білім алғандығы жөнінде тиісті құжатын алады.

 

Оқыту үрдісіндегі оқушылардың құқықтары мен міндеттері

1. Оқу орнындағы оқушылар мен жұмысшылардың құқықтар мен міндеттері қолданыстағы заңнамаға, осы Жарғыға және Ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес анықтайды.

2. Оқу орны оқушыларымен оқуға келісім-шарт жасайды, онда тараптардың құқықтары мен міндеттері жазылады.

 

Ақылы білім беру қызметін ұсыну тәртібі

1. Оқу орны «Білім беру туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес ақылы қызмет көрсетеді.

2. Оқу орны білім бері қызметін көрсеткені үшін, оның ішінде білім беру стандарттарының шегінде төлем алуға құқылы.

Оқу орны және оқушылар қарым-қатынасы

Ақылы білім беру қызметіне байланысты Оқу орны және оқушылар, арасындағы қарым-қатынастар білім берудің деңгейі, оқу мерзімі, оқу төлем ақысының көлемі, және басқа да шарттар көрсетілген келісім-шартқа сәйкес реттеледі.

Тыңдаушымен\қатысушымен білім беру қызметін көрсету жайлы келісім шарттары бұзылса тыңдаушы бекітілген үлгідегі құжаттың берілуінсіз шығарылады.

Білім бері қызметін көрсету жайлы келісімнің барлық шарттарын сақтап, курсты сәтті аяқтаса тыңдаушы бекітілген үлгідегі құжаттың берілуімен шығарылады.

11. Серiктестiк заң актiлерiмен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асыра алады.

Серiктестiк лицензияның негiзiнде тiзбесi заң актiлерiнде айқындалатын қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналыса алады.

3. Серiктестiк қатысушыларының тізімі

12. Серiктестiкке қатысушылар

Аскаров Дулат АмангельдиевичҚазақстан  Республикасының азаматы  1972 жылы  туылған , туылған жері:  Алматы  облысы, жеке куәлік  № 033607609,  13.08.12 жылы Қазақстан Республикасының IIМ  берілген,        ЖСН  720321300560, , тұратын жерi: Қазақстан Республикасы,  Алматы қаласы,  Алмалы ауданы,   Прокофьев көшесі  №181 үй.  (өтініште көрсетіледі)

 

4. Серiктестiк қатысушыларының құқықтары мен мiндеттерi

13. Серiктестiктiң қатысушылары:

1) серiктестiк iстерiн басқаруға қатысуға;

2) серiктестiктiң қызметi туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға;

3) серiктестiктiң қызметiнен табыс алуға, таза табысты бөлуге қатысуға; 4) серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға;

5) өз үлесiн иелiктен шығару жолымен серiктестiкке қатысуды тоқтатуға;

6) Заңымен немесе серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзған серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

14. Серiктестiктiң қатысушылары:

1) құрылтай шартының талаптарын орындауға;

2) құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға;

3) серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге;

4) серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізген жағдайда осы Жарғының 13-тармағында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ тіркеушіге жазбаша хабарлауға міндетті.

15. Серіктестіктің қатысушылары серіктестіктің құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген басқа да міндеттерді атқаруға мүмкін.

 

5. Серіктестік органдарын құру тәртібі мен олардың құзыреті

16. Серіктестіктің органдары мыналар:

1) серіктестіктің жоғары органы — жеке дара қатысушы.

2) серіктестіктің атқарушы органы  жеке-дара.

Серіктестіктің қатысушысы байқаушы (байқаушы кеңесі) және (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясын (тексерушіні) органдар құру туралы шешім қабылдай алады.

Бір қатысушыдан тұратын серіктестікте қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді жалғыз қатысушы жеке — дара қабылдайды және олар жазбаша ресімделеді.

18. Атқарушы орган директор және (немесе) қатысушылардың жалпы жиналысына есеп беретің және оның шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастыратын дирекция болып табылады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған кезде еңбек қатынастары еңбек заңдарына сәйкес реттеледi.

 

Дирекция 3  мүшеден тұрады (өтініште көрсетіледі). Дирекцияны бас директор басқарады.

19. Дирекцияның құзыретіне жалпы жиналыстың құзыретіне жатпайтын серіктестік қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Серіктестіктің атқарушы органының құзыретіне жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жатпайтын, заңға сәйкес атқарушы органға берілген оның өкілеттіктері де жатады.

20. Серiктестiк бас директорының өкiлеттiктерi:

1) серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) серіктестіктің өкілі болу құқығына сенімхаттар, соның ішінде қайта сенім арту құқығымен сенімхаттар береді;

3) серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы, оларды басқа жұмысқа ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйелерін белгілейді, лауазымдық жалақы мен дербес үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйақы беру мәселелерін шешеді, көтермелеу және тәртіптік жазалар шараларын қолданады;

4) қатысушылардың жалпы жиналысының немесе байқаушы органдарының құзыретіне жатқызылмаған өзге де өкілеттіктерді, сондай-ақ оған серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы берген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.

21. Серіктестіктің атқарушы органының қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін байқаушы кеңес құрылуы мүмкін.

Серіктестіктің байқаушы кеңесі қызметінің және оның шешімдер қабылдауының тәртібі жалпы жиналыс қабылдаған ережелерде және өзге құжаттарда белгіленеді.

22. Серіктестіктің атқарушы органының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін серіктестікке қатысушылардың ішінен немесе олардың өкілдерінен тексеру комиссиясы құрылуы немесе тексеруші сайлануы мүмкін.

Серіктестіктің тексеру комиссиясы немесе жеке — дара тексеруші жалпы жиналыспен бес жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

Серіктестіктің атқарушы органының мүшелері тексеру комиссиясының мүшелері бола алмайды.

Тексеру комиссиясының (тексерушінің) жұмыс тәртібі ішкі қызметті реттейтін ережелермен және өзге де құжаттармен белгіленеді.

 

6. Серіктестіктің таза табысын оның қатысушылары арасында бөлу

 

23. Серіктестікке қатысушылар арасында серіктестіктің бір жыл ішіндегі өз қызметінің нәтижелері бойынша алған таза табысын бөлу серіктестіктің тиісті жылдағы қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған серіктестікке қатысушылардың кезекті жиналысының шешіміне сәйкес жүргізіледі.

Жалпы жиналыс таза табысты немесе оның бір бөлігін серіктестікке қатысушылар арасында бөлуден алып тастау туралы шешім қабылдауға да құқылы.

24. Серіктестіктің жалпы жиналысы табысты қатысушылар арасында бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда әрбір қатысушы бөлінетін табыстың серіктестік жарғылық капиталындағы өз үлесіне сәйкес бөлігін алуға құқылы. Төлемді серіктестік жалпы жиналыс таза табысты бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде ақшалай нысанда жасауға тиіс.

 

 

7. Серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға
серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

25. Серіктестіктің өзінің қатысушыларының талабы бойынша серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беруге міндетті.

26. Атқарушы орган қатысушылардың (қатысушының) жазбаша өтінішінің негізінде серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты қатысушылардың (қатысушының) шешімімен белгіленген мерзімде беруге міндетті.

27. Үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен көлемі қатысушылардың шешімімен және үлесті иелену туралы алдын-ала жасалған келісім шартпен белгіленеді.

28. Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдың атауы барлық түрлерінде.

8. Серiктестіктiң мүлкi және жарғылық капиталының мөлшері

29. Серіктестіктің мүлкі оның құрылтайшыларының (қатысушыларының) салымдары, серіктестік алған табыстар, сондай-ақ заңдарда тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен құралады.

Серіктестіктің мүлкі оның балансында есептеледі.

30. Мемлекеттік тіркеу кезінде серiктестiктiң жарғылық

Капиталы 5000 (бес мың)  теңгенi құрайды. (өтініште көрсетіледі)

 

 

9. Серіктестіктің қайта ұйымдастырылуы мен таратылуы

31. Серiктестiктiң жалпы жиналысының шешімімен немесе Қазақстан Республикасының Заңдарымен көзделген басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

32. Серiктестiктiң қайта ұйымдастырылу немесе таратылу тәртібі Қазақстан Республикасының Заңымен және басқа да нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

10. Қорытынды ереже

33. Серiктестiк өз қызметінде осы Жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

34. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлiгi ол құрылған кезде пайда болады және оны тарату аяқталған кезде тоқтатылады. Айналысу үшiн рұқсат алу қажет болатын заңды тұлғаның қызмет саласында құқық қабiлеттiлiгi осындай рұқсатты алған кезден бастап пайда болады және ол алып қойылған, қолданыс мерзiмi өткен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгiленген тәртiппен жарамсыз деп танылған кезде тоқтатылады.

 

Серiктестiктiң құрылтайшылары:

 Аскаров Дулат Амангельдиевич  

 

 

 

 

1. Общие положения

 

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Международный центр  профессионального  развития»  (далее — учебное заведение) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.

2. Учебное заведение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Учебное заведение имеет бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

4. Учебное заведение в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее — Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

5. Учебное заведение вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, учебное заведение вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению товарищества на основании Положения о них.

 

 

2. Фирменное наименование, место нахождения и адрес
товарищества

7. Фирменное наименование учебного заведения:

«Кәсіптік дамудың халықаралық орталығы»

на государственном языке

«Международный центр профессионального развития»

на русском языке

 

8. Местонахождение и адрес учебного заведения: Алматинская область, Талгарский район, село Белбулак, микрорайон Даулет, дом №1

 

9. Статус субъекта частного предпринимательства: субъект малого предпринимательства.

 

 

10. Основные виды деятельности Реализация программ дополнительного  образования. (переподготовка, повышение  квалификации,  мастер-классы, семинары, тренинги  и другие виды.)

Предмет и цели деятельности учебного заведения

1. Основным назначением Учебного заведения является — образовательная деятельность.

2. Предметом и целью деятельности учебного заведения является создание необходимых условий для получения профессионального дополнительного образования, направленных на формирование, развитие и профессионального становления личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики.

3.Для выполнения поставленной цели Учебное заведение осуществляет следующие виды деятельности:

- дополнительное образование (переподготовка, повышение квалификации, мастер-классы, семинары, тренинги, обучение на практике)

- дополнительное образование осуществляются в соответствии с государственными  стандартами  дополнительного образования;

- дополнительное образование проводится с отрывом, без отрыва и частичным отрывом  от работы.  в последнем случае кадры могут выполнять работу на условиях неполного рабочего времени и параллельно проходить обучение по одной из форм дополнительного образования.

-культурно-просветительная деятельность, участие в процессе взаимообогащения культур народов Казахстана, распространение и пропаганда научных знаний;

-издание учебных и методических пособий, в том числе электронных, научных трудов, периодических и серийных изданий по профилю деятельности Учебного заведения;

-разработка, апробация и реализация собственных нормативов в области учебной, научной и методической деятельности по согласованию с центральными исполнительными органами;

-разработка, апробация и внедрение основных концептуальных положений  в образовательной, научной и методической сфере подготовки кадров дополнительного образования;

 

 Деятельность Учебного заведения регулируется действующими законодательствами Республики Казахстан:  Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченным и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан  «О частном предпринимательстве», Законом Республики Казахстан «Об образовании», типовыми правилами деятельности организаций образования соответствующего типа и разработанными на их основе настоящим уставам, Государственными стандартами дополнительного образования и иными нормативными правовыми актами, регулирующими  деятельность медицинских  организаций образования.

 

 

Порядок  приема слушателей  в Учебное заведение:

1. Необходимый предшествующий уровень образования для лиц, желающих освоить образовательные программы дополнительного медицинского образования по специальностям, высшее (медицинское, сестринское) или среднее (техническое и профессиональное) медицинское образование по специальностям.

2. Прием граждан (слушатели и участники) осуществляются по заявлениям граждан (слушатели и участники). Порядок приема устанавливается  Типовыми правилами приема, утверждаемыми руководителем.

Порядок  организации образовательного процесса

1. В учебном заведении   могут быть реализованы различные по срокам и уровню дополнительного образования образовательные учебные программы при наличии разработанных рабочих программ на основании государственных стандартов дополнительного образования и инструктивного письма №9;

2. Все вопросы организации учебного процесса, включающее в себя  продолжительность учебного процесса, виды учебных занятий, систему контроля знаний регламентируется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области образования и здравоохранения.

3.Дисциплина в Учебном заведении Обучающийся, выполнивший все требования государственного общеобразовательного стандарта образования выдается документ, установленного образца (свидетельство, удостоверение, сертификат) о получении дополнительного образования (переподготовка, повышение квалификации, мастер -классы, семинары, тренинги)

4. Учебное заведение самостоятельно в выборе форм, порядка и экзамена обучающихся при получении документа о дополнительном образовании.

 

Права          и обязанности участников образовательного процесса

1. Права и обязанности работников и обучающихся в Учебном заведении определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Правилами внутреннего распорядка.

2. Учебное заведение обязано заключить с обучающимися договор (контракт) на обучение, в котором оговариваются права и обязанности сторон.

Порядок предоставления платных услуг

1. Учебное заведение оказывает платные услуги в соответствии с Законом Республики Казахстан  «Об образовании»

2.     2. Учебное заведение имеет право взимать плату за реализацию образовательных услуг.

 

 

Взаимоотношения учебного заведения и обучающегося

Взаимоотношения  учебного заведения  и обучающегося, в связи реализацией платных образовательных услуг, регулируется договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия.

При невыполнений слушателем /участником условий договора об оказании образовательных услуг, слушатель отчисляется без выдачи документа установленного образца.

При выполнений всех условий договора об оказаний образовательных услуг и успешном окончаний курса слушатель отчисляется с выдачей документа установленного образца.

 

11. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

Товарищество может заниматься на основании лицензии отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами.

 

 

3. Перечень участников товарищества

 

12. Перечень участников товарищества:

1) Аскаров Дулат Амангельдиевич, гражданин Республики Казахстан,   1972  года рождения, место рождения Алматинская область, удостоверение личности № 033607609, выдано 13.08.12  года МВД РК, ИИН 720321300560, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город  Алматы,  Алмалинской район,  улица Прокофьева  дом №181.

4. Права и обязанности участников товарищества

13. Участники товарищества вправе:

1) участвовать в управлении делами товарищества;

2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3) получать доход от деятельности товарищества, принимать участие в распределении чистого дохода;

4) получать в случае ликвидации товарищества часть его имущества, соответствующую их доле в имуществе товарищества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли;

6) оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные Законом и (или) уставом товарищества.

14. Участники товарищества обязаны:

1) соблюдать требования учредительного договора;

2) вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных пунктом 13 настоящего устава.

15. Участники товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительным договором и законодательными актами Республики Казахстан.

 

5. Порядок формирования и компетенция органов товарищества

16. Органами товарищества являются:

1) высший орган товарищества — Участник;

2) исполнительный орган товарищества (единоличный ).

Учредителем товарищества может быть принято решение о создании наблюдательных (наблюдательного совета) и (или) контролирующих (ревизионной комиссии, ревизора) органов товарищества.

В товариществе, состоящем из одного участника, решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

18. Исполнительным органом являются генеральный директор, который подотчетный Участнику и организуют выполнение его решений. При назначении учредителем генерального директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.

Дирекция состоит из 3 членов (указывается в заявлении). Во главе дирекции стоит генеральный директор.

19. К компетенции генерального директора относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания.

К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с Законом.

20. Полномочия  генерального директора товарищества:

1) без доверенности действует от имени товарищества;

2) выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников или наблюдательных органов, а также полномочия, переданные ему общим собранием участников товарищества.

21. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа товарищества может быть создан наблюдательный совет.

Деятельность наблюдательного совета товарищества и порядок принятия им решений определяется правилами и иными документами, принятыми общим собранием.

22. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа товарищества может быть образована ревизионная комиссия из числа участников товарищества или их представителей или избран ревизор.

Ревизионная комиссия или единоличный ревизор товарищества избирается общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.

 6. Распределение чистого дохода товарищества между его
участниками

23. Распределение между участниками товарищества чистого дохода, полученного товариществом по результатам его деятельности за год, производится в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.

Общее собрание вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

24. В случае, если общим собранием товарищества принимаются решения о распределении дохода между участниками, каждый участник вправе получить часть распределяемого дохода, соответствующую его доле в уставном капитале товарищества. Выплата должна быть произведена товариществом в денежной форме в течение месяца со дня принятия общим собранием решения о распределении чистого дохода.

 

7. Порядок представления участникам товарищества,
приобретателям долей информации о деятельности товарищества

25. Товарищество обязано по требованию своих участников представлять информацию о деятельности товарищества.

26. Исполнительный орган письменному запросу участников (участника) представляет информацию о деятельности товарищества в сроки, установленные решением участников (участника).

27. Порядок представления и объем информации о деятельности товарищества приобретателям долей устанавливаются решением участников (участника) и предварительным договором о приобретении долей.

28. Наименование средства массовой информации все виды, используемого для публикации информации о деятельности товарищества.

8. Имущество и размер уставного капитала товарищества

29. Имущество товарищества формируется за счет вкладов его учредителей (участников), доходов, полученных товариществом, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Имущество товарищества с ограниченной ответственностью учитывается на его балансе.

30. На момент государственной регистрации уставный капитал

товарищества составляет 5 000 (пять тысяч)  тенге.        (указывается в заявлении)

9. Реорганизация и ликвидация товарищества

31. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания участников либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

32. Порядок реорганизации и ликвидации товарищества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

10. Заключительные положения

33. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

34. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействительным в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке

 Участники товарищества:  

Аскаров Дулат  Амангельдиевич

ТОО «Международный центр профессионального развития» © 2015 KlasterWeb